Watervrienden Valkenswaard


Watervrienden Valkenswaard is al sinds 1970 de vereniging waar het zwemmen in Valkenswaard en omstreken door jong en oud geleerd wordt. De vereniging is met ca 600 leden een bruisend geheel. We zwemmen vrijwel elke dag van de week in zwembad De Wedert in Valkenswaard. Behalve voor het leren zwemmen voor het zwem- ABC, leiden we ook op voor de zwemvaardigheden 1, 2, 3 en een vijftal bijzondere zwemvaardigheidsdiploma’s. Verder bestaat onze vereniging uit een heel enthousiaste wedstrijdploeg en een grote groep recreatieve zwemmers. Naast onze activiteiten in het water hebben we ook een activiteitencommissie welke regelmatig activiteiten organiseert voor jong en oud.


Vraag Watervrienden Valkenswaard

Vraag

De huidige website is fraai maar niet mobielvriendelijk en niet altijd even makkelijk te beheren. De vraag is dus een mobielvriendelijke website die makkelijk te beheren is en die alle eigenaardigheden uit de website haalt die er eerder ingeslopen zijn.

Onderzoek Watervrienden Valkenswaard

Onderzoek

Eerst wordt bekeken wat werkt en wat vooral niet werkt. Er wordt geïnventariseerd wat er nodig is aan extensies om alles op een eenvoudige manier te kunnen beheren. Inschrijven voor zwemlessen en wedstrijd zwemmen zijn belangrijke facetten.

Creatie Watervrienden Valkenswaard

Creatie & Realisatie

De oude website wordt compleet nagebouwd. De interactieve knoppen en het formulier, maar ook het script voor het fotoalbum zijn nieuw. Daarnaast wordt het clubblad in een boekvorm getoond. De inhoud van de website wordt herzien en opnieuw geplaatst.


Website